Saturday, 27 June 2015

Kedai makan tidak boleh operasi selepas 12 malam ?

Kedai makan tidak boleh operasi selepas 12 malam ?